FENY

JCH, CZCH FITTONIA OF KLAMAR GARDEN

GAZANIA OF KLAMAR GARDEN

JCH, CZCH ELODEA OF KLAMAR GARDEN

ICH, CZCH, ACH, JCH CAMELIA OF KLAMAR GARDEN

PSI

CH BERBERIS OF KLAMAR GARDEN

CH WINTERWATER CREEK´S DREAM WIZARD

 

 

in memoriam

CH BETULA OF KLAMAR GARDEN

CH BEGONIA OF KLAMAR GARDEN

ICH.CIBOULETTE DE SYRINGA

CH.HEARTBREAKER aus der GERBESTADT

CH. CESAR Z DOKTŮRKU

ICH. CLODIN Z DOKTŮRKU

CH.ALLSPICE GALAXY BOHEMIA